Khóa khách sạn HL110

Khóa khách sạn HL110
Bao gồm Thân khóa , hệ thống điều khiển và lõi khóa:
Chất liệu: Làm bằng hợp kim, thép đúc không gỉ, phù hợp với mọi môi trường. 
Công nghệ: Theo tiêu chuẩn Đức.
Mở khóa: Mở bằng thẻ RF hoặc chìa cơ khi khẩn cấp. Mỗi loại thẻ được ghi các quyền truy cập khác nhau.
Bảo hành: 18 tháng